मराठवाड्यातील पहिले मुलींचे ढोल ताशा पथक … १०० पेक्षा अधिक ढोल वादक …!